Tuesday, 11.05.2021 Today: Blažena Tomorrow: Pankrác

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Bratislavské tlače I. zväzok

Nový titul z našej produkcie:

Bratislavské tlače do roku 1900, zv. I"Csájiová, Alžbeta: Bratislavské tlače do roku 1900. I. zväzok."

Katalóg obsahuje 586 záznamov základných diel a 161 duplikátov, ktoré zachytávajú produkciu bratislavských tlačiarní od začiatku 17. storočia do roku 1900. Jeho súčasťou je úvodná štúdia, ktorá približuje dejiny bratislavského kníhtlačiarstva a registre. Vydaním tohto bibliografického súpisu sa v našej knižnici ukončilo spracovávanie územne slovacikálnych tlačí do roku 1900.

Titul je možné zakúpiť na Oddelení historických fondov a na sekretariáte.