Tuesday, 11.05.2021 Today: Blažena Tomorrow: Pankrác

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Bratislavské tlače II. zväzok

Nový titul z našej produkcie:

Bratislavské tlače do roku 1900, zv. II"Vávrová Zuzana: Bratislavské tlače do roku 1900. II. zväzok - ilustrácie."

Pri spracovávaní starých tlačí sme si uvedomili množstvo výtvarného materiálu, ktorý v pamäti ľudskej po ich prečítaní a prezretí upadne do zabudnutia. Rozhodli sme sa, pre jeho informačnú hodnotu, vytiahnuť ho na povrch a pripomenúť. Prvou lastovičkou v tejto oblasti je práve katalóg 755 ilustrácií z bratislavských tlačí do roku 1900, nachádzajúcich sa vo fondoch našej knižnice. Tak sa k nám zo starých tlačí znova dostávajú zabudnuté zábery, erby, pečate, kresby, rytiny krajín, miest...– aj s ich výtvarnými tvorcami. Nie je úlohou tohto materiálu jeho analytické zhodnotenie, to prenechávame odborníkom z rôznych vedných oblastí (historikom umenia, topografom, regionálnym historikom a ...). Snahou je poskytnúť im množstvo študijného materiálu, ktorý bol doteraz ukrytý vo vnútri starých tlačí a ktorý môže priniesť zaujímavé poznatky.

Titul je možné zakúpiť na Oddelení historických fondov a na sekretariáte.