Tuesday, 11.05.2021 Today: Blažena Tomorrow: Pankrác

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Kovy na východnom Slovensku

Titul z našej produkcie:

Obálka titulu Kovy na východnom Slovensku"Kovy na východnom Slovensku."

Výberová bibliografia prináša 655 anotovaných záznamov o monografiách a článkoch s tematikou spracovania kovov a výroby finálnych kovových výrobkov v histórii nášho regiónu. Široký časový rámec obsiahol vývoj kovovýroby od mladšej doby kamennej až po za čiatok 20. storočia.

Prvá z troch kapitol sa člení chronologicky od praveku po začiatky stredoveku, druhá odzrkadľuje rozmach špecializovaných kovovýrobných remesiel. Tretia kapitola zachytáva obdobie továrenskej výroby v zlievarenstve a strojárstve.

Praktickou súčasťou sú registre: autorský, personálny, predmetový a geografický.

Publikácia je na predaj na sekretariáte ŠVK K.