Tuesday, 19.10.2021 Today: Kristián Tomorrow: Vendelín

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Edičná činnosť

Publikácie vydávané Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach si môžete zakúpiť osobne na konzultáciách (Hlavná 10) a na oddelení historických fondov a bibliografie (Pri Miklušovej väznici č.1), alebo nám napíšte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a my Vám publikácie zašleme na dobierku

Edičná činnosť ŠVK je bohatá a rozmanitá. Prostredníctvom nej sa knižnica už od svojej existencie zapája do celoslovenských výskumných úloh, mnohé bibliografie patria k priekopníckym dielam na Slovensku. Aj v súčasnosti participuje na súbežnej a retrospektívnej slovenskej národnej bibliografii, ako aj v oblasti vzácnych historických fondov. Venuje sa však aj regionálnym výskumom celého východného Slovenska.

 • Bibliografia periodík vydaných do roku 1918 v historickom fonde bývalej Právnickej akadémie v Košiciach. Csájiová, Alžbeta et al. (zost.). Košice: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2019. 568 s. ISBN 978-80-85328-72-1. Cena: 11 €
 • Obce za prevratu: mocenské, etnické a hospodárske zvraty na vidieku 1914 – 1923. Ficeri, Ondrej (zost.). Košice: Štátna vedecká knižnica v Košiciach; Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša, 2019. 172 s. ISBN 978-80-85328-71-4. Cena: 7 €
 • Slovensko a prvá svetová vojna I. : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Drobňák, Martin et Radoslav Turik, Viktor Szabó (zost.). Humenné : Klub vojenskej histórie Beskydy; Košice: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2018. 288 s. ISBN 978-80-570-0576-6. Cena: 18,60 €
 • Prezident, spisovateľ, cestovateľ Rudolf Schuster : bibliografia za roky 2004-2018. Džavoronok, Zuzana et Valéria Farah, Eva Mičietová, Viktória Vargová (zost.). Košice : Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2018. 160 s. ISBN 978-80-85328-70-7. Cena: 7,50 €
 • Rómske umenie : výberová bibliografia. Farah, Valéria (zost.). Košice : Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2018. 182 s. ISBN 978-80-85328-69-1. Cena: 8,00 €
 • Vývoj kultúry východného Slovenska : zborník z konferencie. Kurucová, Angela et Martina Feniková Čarnogurská (zost.). Košice: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2017. 350 s. ISBN 978-80-85328-68-4. Pôvodná cena: 9,50 €, zľavnená cena: 7.60 €
 • Dejatelia východného Slovenska : biobibliografia. I. diel A-K / Ľubica Poklembová et al. (zost.). Košice : Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2016. 734 s. ISBN 978-80-85328-67-7. Cena: 30 €, zľavnená cena: 24 €
 • Obyvatelia Zemplína a okolia v dobovej tlači (inorečové noviny a časopisy z rokov 1901 – 1918) : biobibliografa. Katarína Barriová (zost.). Košice : Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2013. 767 s. ISBN 978-80-85328-65-3. Pôvodná cena: 20 €, zľavnená cena: 10 €
 • Úloha kníh a periodík v živote mnohonárodnostných Košíc : zborník z konferencie. Feniková Čarnogurská, Martina et Angela Kurucová (zost.). Košice : Štátna vedecká knižnica, 2013. 281 s. ISBN 978-80-85328-66-0. Pôvodná cena: 9,50 €, zľavnená cena 4,75 €
 • Dejiny knižnej kultúry v Košiciach do roku 1945 : bibliografia. Csájiová, Alžbeta et Martina Feniková Čarnogurská, Angela Kurucová, Viktor Szabó, Andrej Szeghy (zost.). Košice : Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2012. 319 s. ISBN 978-80-85328-64-6. Pôvodná cena: 6 €, zľavnená cena: 3 €
 • Tlače 16. storočia v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. Andrej Szeghy (zost.). Košice : Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2010. XLV, 358 s. ISBN 978-80-85328-63-9. Pôvodná cena: 15/13 €, zľavnená cena: 1,50/1,30 €
 • Rómovia - Roma - Romanies kultúra a vzdelávanie : zborník príspevkov. Ľubica Poklembová (zost.). Košice : Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2009. 108 s. ISBN 978-80-85328-61-5. Pôvodná cena: 4,50 €, zľavnená cena: 0,45 €
 • Bratislavské tlače do roku 1900. I. zväzok : katalóg starých tlačí z fondov Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Alžbeta Csájiová.  Košice : Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2004. 359 s. ISBN 80-85328-57-7. Pôvodná cena: 3,31 €, zľavnená cena 0,33 €
 • Bratislavské tlače do roku 1900. II. zväzok - ilustrácie : katalóg ilustrácií z fondov Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Zuzana Vávrová (zost.). Košice : Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2004. 405 s. ISBN 80-85328-58-5. Pôvodná cena: 3,31 €, zľavnená cena 0,33 €
 • Trnavské tlače do roku 1900 : katalóg starých tlačí z fondov Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Angela Stahovcová (zost.). Košice : Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2003. 303 s. ISBN 80-85328-55-0. Pôvodná cena: 2,65 €, zľavnená cena 0,27 €
 • Kovy na východnom Slovensku : výberová bibliografia. Nikolina Urbančíková (zost.). Košice : Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2003. 238 s. ISBN 80-85328-52-6. Pôvodná cena: 2,65 €, zľavnená cena: 0,27 €
 • Edukácia rómskej mládeže : výberová bibliografia. Valéria Farah (zost.). Košice : Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2003. 201 s. ISBN 80-85328-54-2. Pôvodná cena: 2,65 €, zľavnená cena: 0,27 €
 • Z produkcie menších tlačiarenských centier na Slovensku do roku 1900 : katalóg starých tlačí z fondov Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Košice : Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2002. 292 s. ISBN 80-85328-51-8. Pôvodná cena: 2,65 €, zľavnená cena 0,27 €
 • Jazykové slovaciká do roku 1900 : katalóg starých tlačí z fondov Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Vávrová, Zuzana et Alžbeta Csájiová (zost.) Košice : Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2001. 238 s. ISBN 80-85328-47-X. Pôvodná cena: 2,65 €, zľavnená cena 0,27 €
 • Košické tlače do roku 1900: katalóg starých tlačí z fondov Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Vávrová, Zuzana et Alžbeta Csájiová (zost.). Košice : Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 1997. 467 s. ISBN 80-85328-32-1. Pôvodná cena: 3,31 €, zľavnená cena 0,33 €