Verejné odpočty

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2020pdf súbor

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2019pdf súbor

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2018pdf súbor

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2017pdf súbor

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2016pdf súbor

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2015 pdf súbor

Výročná správa za rok 2014 pdf súbor

Výročná správa za rok 2013 pdf súbor

Výročná správa za rok 2012 pdf súbor

Výročná správa za rok 2011 pdf súbor

Výročná správa za rok 2010 pdf súbor

Výročná správa za rok 2009 pdf súbor

Výročná správa za rok 2008 pdf súbor

Výročná správa za rok 2007 pdf súbor

Výročná správa za rok 2006 pdf súbor

Výročná správa za rok 2005 pdf súbor

Výročná správa za rok 2004 pdf súbor

Výročná správa za rok 2003 pdf súbor