Tuesday, 11.05.2021 Today: Blažena Tomorrow: Pankrác

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vydalo pre Štátnu vedeckú knižnicu v Košiciach, 042 30 Košice, Hlavná 10, IČO 1664674 (rozpočtová organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky) Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Platnosť osvedčenia je šesť rokov od jeho vydania.

Osvedčenie o spôsobilosti

 

 

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj