Slobodný prístup k informáciám

Metodický pokyn na vykonanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v pôsobnosti Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach (pdf)