Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vydalo pre Štátnu vedeckú knižnicu v Košiciach, 042 30 Košice, Hlavná 10, IČO 1664674 (rozpočtová organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky) Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Platnosť osvedčenia je šesť rokov od jeho vydania.

Osvedčenie o spôsobilosti

 

 

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj