Tuesday, 09.03.2021 Today: Františka Tomorrow: Branislav, Bruno

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra odborná prehliadka a odborná skúška

Dodávateľská faktúra (číslo): 01/12/2013
Dodávateľ
Obchodné meno: GABRIEL ELETRIC, s.r.o
IČO: 36647497
Adresa dodávateľa: Czambelova 2, 040 01 Košice
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 4.12.2013
Dátum splatnosti faktúry: 7.12.2013
podľa objednávky číslo: 80/13
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie skladov kníh : Hlavná 10
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 915,00