Monday, 08.03.2021 Today: Alan, Alana Tomorrow: Františka

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra poskytnuté služby podľa súpisu vykonaných prác

Dodávateľská faktúra (číslo): OF/012/13
Dodávateľ
Obchodné meno: VKE, s.r.o.
IČO: 454 119 81
Adresa dodávateľa: Poľovská č. 36, Košice - Poľov
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2013
Dátum splatnosti faktúry: 18.12.2013
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 302010
Účel faktúry: poskytnuté služby na základe súpisu vykonaných prác za obdobie október 2013
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 620,00