Tuesday, 09.03.2021 Today: Františka Tomorrow: Branislav, Bruno

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra havarijné poistenie motorového vozidla

Dodávateľská faktúra (číslo): 680 079 93 48
Dodávateľ
Obchodné meno: Komunálna poisťovňa, a.s.
IČO: 454 119 81
Adresa dodávateľa: Hlavná 62, Košice
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2013
Dátum splatnosti faktúry: 0.1.1900
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 6800799348
Účel faktúry: Havarijné poistenie motorového vozidla OPEL VECTRA
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 236,45