Friday, 22.03.2019 Today: Beňadik Tomorrow: Adrián

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 592
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Ivan Lazík
IČO: 43 379 991
Adresa dodávateľa: Hany Meličkovej 12, Bratislava
V Košiciach dňa: 7.10.2013
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa prílohy
Celková suma s DPH                                                          1 340,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF