Monday, 08.03.2021 Today: Alan, Alana Tomorrow: Františka

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra fakturačné obdobie

Dodávateľská faktúra (číslo): 1130 92 3911
Dodávateľ
Obchodné meno: SWAN, a.s.
IČO: 35680202
Adresa dodávateľa: Borská 6, 841 04 Bratislava
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 11.9.2013
Dátum splatnosti faktúry: 11.10.2013
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: swanis/1003603
Účel faktúry: Fakturačné obdobie od 1.8.-31.8.2013
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 2,66