Tuesday, 09.03.2021 Today: Františka Tomorrow: Branislav, Bruno

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra hovorné za mobilné telefóny

Dodávateľská faktúra (číslo): 520 594 84 90
Dodávateľ
Obchodné meno: Orange Slovensko a.s.
IČO: 356 97 270
Adresa dodávateľa: Metodova č. 8, 821 08 Bratislava
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 17.5.2013
Dátum splatnosti faktúry: 29.5.2013
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: hovorné za mobilné telefóny v ŠVK za
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 595,25