Tuesday, 01.12.2020 Today: Edmund Tomorrow: Bibiána

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra poskytnuté služby

Dodávateľská faktúra (číslo): OF/005/13
Dodávateľ
Obchodné meno: VKE, s.r.o.
IČO: 45411981
Adresa dodávateľa: Poľovská 36, Košice - Poľov
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 9.5.2013
Dátum splatnosti faktúry: 20.5.2013
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: poskytnuté služby za mesiac apríl 2013
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 620,00