Monday, 08.03.2021 Today: Alan, Alana Tomorrow: Františka

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra premiestnenie sieťového uzla

Dodávateľská faktúra (číslo): 6/2013
Dodávateľ
Obchodné meno: SPCenter s.r.o.
IČO: 46837761
Adresa dodávateľa: Komenského 58, 040 01 Košice
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 26.3.2013
Dátum splatnosti faktúry: 27.3.2013
podľa objednávky číslo: 3/13
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Premiestnenie sieťového uzla z VTI na Pribinovej do serverovne na Pribinovej (metalické a optické prepojenie)
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 1 681,40