Monday, 08.03.2021 Today: Alan, Alana Tomorrow: Františka

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra prenájom parkovacieho miesta

Dodávateľská faktúra (číslo): 50130285
Dodávateľ
Obchodné meno: I.P.R. Košice, a.s.
IČO: 36196959
Adresa dodávateľa: Južná trieda č. 125, Košice
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 12.3.2013
Dátum splatnosti faktúry: 26.3.2013
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 01/2013/Hl.8/PA
Účel faktúry: prenájom parkovacieho miesta za obdobie             11.-.31.marca 2013
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 37,38