Monday, 08.03.2021 Today: Alan, Alana Tomorrow: Františka

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 12101409
Dodávateľ
Obchodné meno: Ambit Media, a.s.
IČO: 27422160
Adresa dodávateľa: Klicperova 604/8    150 00  Praha 5
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 6.3.2013
Dátum splatnosti faktúry: 17.12.2012
podľa objednávky číslo: 636/12
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - časopisy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 67,20