Tuesday, 01.12.2020 Today: Edmund Tomorrow: Bibiána

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra leasingová splátka

Dodávateľská faktúra (číslo): 173062
Dodávateľ
Obchodné meno: IBM Slovensko, spol. s.r.o.
IČO: 31337147
Adresa dodávateľa: Apollo II, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 11.2.2013
Dátum splatnosti faktúry: 28.2.2013
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: SK030904
Účel faktúry: Leasingová splátka za obdobie 2013-02-01 - 2013-02-28
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 550,39