Tuesday, 09.03.2021 Today: Františka Tomorrow: Branislav, Bruno

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka Infix PDF Editor Professional

Objednávka (číslo): 2
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: KRPA Slovakia spol. s r.o.
IČO: 30 229 138
Adresa dodávateľa: Hrabové 299
V Košiciach dňa: 04.01.2013
Popis objednaného plnenia: tabelačný papier 23 x 3" (1+0, potlač)
Celková suma s DPH 538,80 €
Objednávku podpísal: Helena Marcziová, odbor. Ekonómka