Monday, 08.03.2021 Today: Alan, Alana Tomorrow: Františka

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka výroba, doprava a montáž

Objednávka (číslo): 5
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Repák Jozef
IČO: 10 702 644
Adresa dodávateľa: Hlavná 311 
044 15  Nižná Myšľa
V Košiciach dňa: 15.1.2013
Popis objednaného plnenia: výroba, doprava a montáž 1 ks. oceľových  jednokrídlových pravých  zateplených  dverí do jestujúcej zárubne:
Celková suma s DPH 495,00 €
Objednávku podpísal: Ing. Biathová Jana