Tuesday, 01.12.2020 Today: Edmund Tomorrow: Bibiána

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra čitateľské preukazy

Dodávateľská faktúra (číslo): 121060
Dodávateľ
Obchodné meno: PRO GRUP, s.r.o.
IČO: 36610607
Adresa dodávateľa: Ferka Urbánka 20, 052 01 Spišská Nová Ves, prevádzka: Trieda KVP 1, 040 23 Košice
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 05.10.2012
Dátum splatnosti faktúry: 07.10.2012
podľa objednávky číslo: 56/2012
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: čitateľské preukazy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 120,00