Tuesday, 01.12.2020 Today: Edmund Tomorrow: Bibiána

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra odborná prehliadka a skúška EZS

Dodávateľská faktúra (číslo): 312233
Dodávateľ  
Obchodné meno: FITTICH OST s.r.o.
IČO: 31685293
Adresa dodávateľa: Južná trieda 74, 040 01 Košice
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 27.6.2012
Dátum splatnosti faktúry: 2.7.2012
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 1/01-VK
Účel faktúry: odborná prehliadka a skúška EZS  na objekte Miklušova 1
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 222,36