Faktúra služby počítačovej siete SANET

Dodávateľská faktúra (číslo): 310171206
Dodávateľ  
Obchodné meno: Združenie podnikateľov Slovenskej akademickej siete
IČO: 17055270
Adresa dodávateľa: Vazovova 5 812 69 Bratislava
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 17.5.2012
Dátum splatnosti faktúry: 28.5.2012
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 3101799
Účel faktúry: Poskytnuté služby počítačovej siete SANET realizované uzlom ÚVT UPJŠ KE apríl- jún 2012
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 796,65