Monday, 08.03.2021 Today: Alan, Alana Tomorrow: Františka

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka Verejná správa Slovenskej republiky - online, ročný prístup

Objednávka (číslo): 543
Rok: 2012
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
IČO: 31 592 503
Adresa dodávateľa: Martina Rázusa 23A
  Žilina
V Košiciach dňa: 2.5.2012
Popis objednaného plnenia: Verejná správa Slovenskej republiky - online, ročný prístup; EPI Finančný spravodajca - ročný prístup, Interné smernice pre verejnú správu SR - ročný prístup 
Celková suma s DPH 71,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF