Tuesday, 09.03.2021 Today: Františka Tomorrow: Branislav, Bruno

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 219860
Dodávateľ  
Obchodné meno: Slovart G.T.G.
IČO: 31346359
Adresa dodávateľa: Krupinská 4  852 99 Bratislava
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 29.2.2012
Dátum splatnosti faktúry: 9.3.2012
podľa objednávky číslo: 525/12
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu -knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 2057.45