Tuesday, 02.03.2021 Today: Anežka Tomorrow: Bohumil, Bohumila

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra uhličitan horečnatý zásaditý

Dodávateľská faktúra (číslo): 91223439
Dodávateľ
Obchodné meno: CENTRALCHEM, s.r.o.
IČO: 31625444
Adresa dodávateľa: Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2012
Dátum splatnosti faktúry: 19.12.2012
podľa objednávky číslo: 50/12
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Uhličitan horečnatý zásaditý
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 67,20