Wednesday, 27.01.2021 Today: Bohuš Tomorrow: Alfonz

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra typografické a knižné spracovanie bibliografie

 

Dodávateľská faktúra (číslo): 121150
Dodávateľ
Obchodné meno: Typopress - tlačiareň s.r.o
IČO: 36200891
Adresa dodávateľa: ulica Pod horou č. 8, 040 16 Košice
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2012
Dátum splatnosti faktúry: 24.12.2012
podľa objednávky číslo: 85/12
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Typografické a knižné spracovanie bibliografie Dejiny knižnej kultúry v Košiciach do r.1945
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 1.760,-