Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 646
Rok: 2012
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Malé centrum, s.r.o.
IČO: 35 812 575
Adresa dodávateľa: Radlinského 9
  Bratislava
V Košiciach dňa: 16.12.2012
Popis objednaného plnenia: Nkup kníh podľa prílohy
Celková suma s DPH 3 370,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF