Wednesday, 27.01.2021 Today: Bohuš Tomorrow: Alfonz

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 643
Rok: 2012
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Slovart, G.T.G.
IČO: 31 346 359
Adresa dodávateľa: Krupinská 4
  Bratislava
V Košiciach dňa: 7.12.2012
Popis objednaného plnenia: Jednorázový nákup - trvalý prístup k zahraničným e-knihám Cambridge University Press - kolekcia Slovacica
Celková suma s DPH 4 490,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF