Friday, 22.01.2021 Today: Zora Tomorrow: Miloš

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 11212119
Dodávateľ
Obchodné meno: mALé CENTRUM, S.R.O.
IČO: 35812575
Adresa dodávateľa: Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 28.12.2012
Dátum splatnosti faktúry: 27.1.2013
podľa objednávky číslo: 652/12
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: doplňovanie knižničného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 3 880,95