Wednesday, 27.01.2021 Today: Bohuš Tomorrow: Alfonz

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): FVML-110/2012
Dodávateľ
Obchodné meno: Artforum, spol. s r. o.
IČO: 35716584
Adresa dodávateľa: Kozia 20, 811 03 Bratislava
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 28.12.2012
Dátum splatnosti faktúry: 11.1.2013
podľa objednávky číslo: 651/12
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: doplňovanie knižničného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 604,57