Wednesday, 27.01.2021 Today: Bohuš Tomorrow: Alfonz

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

 

Dodávateľská faktúra (číslo): 576121
Dodávateľ
Obchodné meno: Amadeo Hudobniny s.r.o.
IČO: 46114343
Adresa dodávateľa: Komenského 6  040 01 n Košice
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 21.12.2012
Dátum splatnosti faktúry: 3.1.2013
podľa objednávky číslo: 648/12
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 1 512,03