Thursday, 21.01.2021 Today: Vincent Tomorrow: Zora

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 5000933
Dodávateľ
Obchodné meno: Slovart-G.T.G. s r.o.
IČO: 31346359
Adresa dodávateľa: Krupinska 4  852 99 n Bratislava
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 28.12.2012
Dátum splatnosti faktúry: 11.1.2013
podľa objednávky číslo: 650/12
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 1 081,71