Friday, 22.01.2021 Today: Zora Tomorrow: Miloš

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 212097
Dodávateľ
Obchodné meno: Region Poprad, s.r.o.
IČO: 35477672
Adresa dodávateľa: Suchoňova 3390/31  0258 01  Poprad
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 13.12.2012
Dátum splatnosti faktúry: 24.12.2012
podľa objednávky číslo: 642/12
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 165,00