Wednesday, 27.01.2021 Today: Bohuš Tomorrow: Alfonz

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 220008
Dodávateľ
Obchodné meno: Slovart G.T.G.
IČO: 31346359
Adresa dodávateľa: Krupinska 4  852 99  Bratislava
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2012
Dátum splatnosti faktúry: 28.12.2012
podľa objednávky číslo: 643/12
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - e-knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 4 490,00