Wednesday, 27.01.2021 Today: Bohuš Tomorrow: Alfonz

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra čiarové kódy, ochran.prelepky

Dodávateľská faktúra (číslo): FA1200436
Dodávateľ
Obchodné meno: IDENTCODE, s.r.o.
IČO: 34147896
Adresa dodávateľa: Družstevná 2, 945 01 Komárno 1
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 20.12.2012
Dátum splatnosti faktúry: 26.12.2012
podľa objednávky číslo: 88/2012
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: čiarové kódy, ochran.prelepky + prepravné a balné
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 1 311,71