Wednesday, 27.01.2021 Today: Bohuš Tomorrow: Alfonz

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra kúpa mobilov Nokia C5

Dodávateľská faktúra (číslo): 5188300491
Dodávateľ
Obchodné meno: Orange Slovensko,a.s
IČO: 356 97 270
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 21.12.2012
Dátum splatnosti faktúry: 28.12.2012
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: kúpa mobilov Nokia C5
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 2,-