Tuesday, 09.03.2021 Today: Františka Tomorrow: Branislav, Bruno

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra mesačný prenájom a pramenita voda

 

Dodávateľská faktúra (číslo): 201207638
Dodávateľ
Obchodné meno: DOXX minerál, s.r.o.
IČO: 36395668
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 21.12.2012
Dátum splatnosti faktúry: 27.12.2012
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 2009338
Účel faktúry: Mesačný prenájom  a pramenita voda   (pitný režim)za december 2012
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 26,16