Wednesday, 27.01.2021 Today: Bohuš Tomorrow: Alfonz

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra poskytnuté služby

Dodávateľská faktúra (číslo): OF/012/12
Dodávateľ VKE, s.r.o.
Obchodné meno:
IČO: 45 411 981
Adresa dodávateľa: Poľovská 36, 040 15 Košice
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2012
Dátum splatnosti faktúry: 18.12.2012
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: poskytnuté služby od 1.11.-30.11. 2012
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 620,00