Friday, 22.03.2019 Today: Beňadik Tomorrow: Adrián

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh

Objednávka (číslo): 608
Rok: 2012
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Vyd. Universum-EU, spol. s.r.o.
IČO: 44 765 835
Adresa dodávateľa: Javorinská 26
Prešov
V Košiciach dňa: 24.10.2012
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa prílohy
Celková suma s DPH 975,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF