Monday, 08.03.2021 Today: Alan, Alana Tomorrow: Františka

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi - 2013

Objednávka (číslo): 614
Rok: 2012
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Iura Edition, spol. s.r.o.
IČO: 31 348 262
Adresa dodávateľa: Oravská 17
Bratislava 2
V Košiciach dňa: 7.11.2012
Popis objednaného plnenia: Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi - 2013
Celková suma s DPH 70,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF