Tuesday, 19.10.2021 Today: Kristián Tomorrow: Vendelín

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa príl.

Objednávka (číslo): 628
Rok: 2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Heraldika Kiadó
IČO: 0
Adresa dodávateľa: Takács Menyhért u. 5
  Budapest
V Košiciach dňa: 1.12.2014
Popis objednaného plnenia: nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                             105,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF