Tuesday, 01.12.2020 Today: Edmund Tomorrow: Bibiána

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka optický SFT modul

Objednávka (číslo): 47
Rok: 2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: SOITRON, s.r.o.
IČO: 35 955 678
Adresa dodávateľa: Plynárenska 5
V Košiciach dňa: 09.10.2014
Popis objednaného plnenia: optický SFT modul
Celková suma s DPH                                                             152,07 €
Objednávku podpísal: Ing. Vladimír Šiška, vedúci OIKT