Tuesday, 01.12.2020 Today: Edmund Tomorrow: Bibiána

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka Československá fyziologie - predplatné 2015

Objednávka (číslo): 623
Rok: 2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Tigis, s.r.o.
IČO: 48 033 961
Adresa dodávateľa: Pod pramenem 1
  Praha 4
V Košiciach dňa: 1.12.2014
Popis objednaného plnenia: Československá fyziologie - predplatné 2015
Celková suma s DPH                                                               20,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF