Tuesday, 09.03.2021 Today: Františka Tomorrow: Branislav, Bruno

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka výmena kotla za nový

Objednávka (číslo): 57
Rok: 2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Supratherm Jozef Juhás
IČO: 37 014 731
Adresa dodávateľa: Potočná 10
  044 31 Družstevná pri Hornáde
V Košiciach dňa: 15.10.2014
Popis objednaného plnenia: Výmena kotla za nový zn. Baretta 24 KW vrátane montáže a spustenia v objekte : reštaurátorské pracovisko Pri Miklušovej väznici 1
Celková suma s DPH                                                             800,00 €
Objednávku podpísal: Ing. Biathová Jana