Sunday, 01.08.2021 Today: Božidara Tomorrow: Gustáv

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra Huawei ŠVK

Dodávateľská faktúra (číslo): 526 11 75 293
Dodávateľ  
Obchodné meno: ORANGE  Slovensko a.s.
IČO: 35697270
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 18.8.2014
Dátum splatnosti faktúry: 29.8.2014
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Huawei ŠVK
Spolu k úhrade (EUR s DPH)35,10