Faktúra nájom parkovacieho miesta

Dodávateľská faktúra (číslo): 50140518
Dodávateľ  
Obchodné meno: I.P.R.  Košice
IČO: 36196959
Adresa dodávateľa: Južná trieda 125, 040 01 Košice
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 2.6.2014
Dátum splatnosti faktúry: 17.6.2014
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 01/2013/Hl.8/PA
Účel faktúry: nájom parkovacieho miesta za jún 2014
Spolu k úhrade (EUR s DPH)66,40