Monday, 08.03.2021 Today: Alan, Alana Tomorrow: Františka

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 5014001
Dodávateľ  
Obchodné meno: Společenství Romů na Moravě
IČO: 44015178
Adresa dodávateľa: Bratislavská 65a   602 00  Brno
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 0.1.1900
Dátum splatnosti faktúry: 0.1.1900
podľa objednávky číslo: 620/13
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničnéhio fondu - časopisy
Spolu k úhrade (EUR s DPH)29,51