Tuesday, 01.12.2020 Today: Edmund Tomorrow: Bibiána

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka Dejiny Košíc v dátach

Objednávka (číslo): 536
Rok: 2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Štefan Eliáš
IČO: 0
Adresa dodávateľa: Madridská 1
  Košice
V Košiciach dňa: 15.4.2014
Popis objednaného plnenia: Dejiny Košíc v dátach
Celková suma s DPH                                                             100,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF